Reclamă plătită

Reclamă plătită

Reclamă plătită

Siguranța cumpărătorului contează

Prezentul document Termeni și Condiții de Utilizare ("Condiții generale de utilizare", Condițiile Generale" sau "Condițiile") reglementează accesarea sau utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor puse la dispoziție de SHOP MY CLOSET SRL ("www.ICONIS.ro"), societate cu datele de identificare de mai jos.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ÎNȚELEGEȚI FIECARE CLAUZĂ.

LUAȚI CUNOȘTINȚĂ CĂ www.ICONIS.ro NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE VANZARE SAU CUMPARARE PRODUSE SI CĂ TOATE ACESTE SERVICII DE VANZARE, CUMPARARE SAU LOGISTICĂ SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANȚI TERȚI INDEPENDENȚI, NUMITI MAI JOS UTILIZATORI.

ICONIS.RO NU DEȚINE NICIUN CONTROL ASUPRA COMPORTAMENTULUI VANZATORILOR, CUMPARATORILOR ȘI ALTOR UTILIZATORI SAU FURNIZORI TERTI AI PLATFORMEI ȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE ÎN ACEASTĂ PRIVINȚĂ, NEFIIND ÎN NICIUN FEL RESPONSABIL PENTRU ASTFEL DE ACTE.

Condițiile Generale conțin informații importante cu privire la drepturile și obligațiile civile și fiscale ale Utilizatorilor precum și la relația dintre aceștia și ICONIS. Acestea includ, de asemenea, și obligațiile referitoare la respectarea legilor și reglementărilor aplicabile, în vigoare. Vă informăm că ICONIS poate modifica sau completa prezentele Condiții, în mod unilateral, astfel încât vă recomandăm să reveniți periodic la prezenta pagină. Când prezentele Condiții vor fi modificate, vom actualiza data ultimei modificări de mai jos. În situația în care există modificări semnificative ale prezentelor Condiții, vă vom notifica prin e-mail la adresa cu care sunteți înregistrat și publicare vizibilă a unei astfel de modificări înainte de a implementa modificarea. Utilizarea în continuare a Serviciului după o astfel de modificare reprezintă acceptarea de către dumneavoastră a noilor Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni sau cu orice Condiții viitoare, nu utilizați și nu accesați (sau continuați să accesați) Serviciul.

Versiunea curentă a fost publicată în data 20.08.2021

ARTICOLUL 1 – DEFINIȚII

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel sau în cazul în care reglementările legale obligatorii prevăd altfel, următorii termeni, dacă sunt redactați cu majuscule, au următoarele semnificații:

1.1 "Platforma" se referă la website și aplicațiile mobile (iOS și Android) dezvoltate de SHOP MY CLOSET SRL, cu privire la care ICONIS exercită drepturile de proprietate intelectuală și prin intermediul cărora Serviciul poate fi utilizat în conformitate cu Termenii si Condițiile de față, Platforma putând desemna inclusiv orice website ICONIS ce îndeplinește același scop. Platforma facilitează realizarea de conturi de utilizator atât pentru Vanzator cât și pentru Cumpărător, facilitează listarea de Produse de către Vânzător, permite căutarea si cumparea Produselor disponibile, facilitează realizarea plății online, confirmarea vânzărilor precum și a oferirii de calificative la finalul Tranzactiei atât pentru Vanzător cât și pentru Cumpărător.

1.2 "Listare" se referă la anunțul Vânzătorului în Platforma ICONIS.ro, anunț ce conține imagini si informații relevante, necesare si corecte despre Produs.

1.3 "Produs" se referă la intreaga gamă de articole de îmbrăcăminte, încalțăminte, accesorii vestimentare sau alte produse similare listate pe Platforma ICONIS.ro. Se refera la un singur articol sau la mai multe articole.

1.4 "ICONIS" sau "ICONIS.ro" se referă la SHOP MY CLOSET SRL, o companie privată, cu sediul în Constanţa, Str. Alexandru Cel Bun, Nr. 4B, Biroul 1, Etaj 3, Județ Constanţa, având codul unic de înregistrare fiscală 42745567 și înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/1628/2020.

1.5 "Vânzător" se referă la cel ce oferă spre vanzare Produsul și care îndeplinește toate condițiile prezentate la art. 2.11. Orice referire la Vanzator în cadrul acestor Condiții Generale se referă și la orice reprezentant al acestuia.

1.6 "Cumpărător" se referă la persoana ce se înregistrează conform prezentelor Condiții Generale ca persoană ce dorește să cumpere un Produs și care îndeplinește toate condițiile prezente la art 2.12 de mai jos. În cazul în care o persoană juridică dorește să devină Cumparator, va putea să utilizeze Serviciul printr-o persoană fizică care se va înregistra conform procedurii din Platforma (în Platforma fiind desemnat "Cumparator").

1.7 "Serviciul" se referă la orice serviciu ICONIS, care permite Vanzatorului să ofere spre vanzare, prin intermediul Platformei, un Produs tuturor Cumparatorilor interesați să îl cumpere, și care permite Cumparatorilor să utilizeze Platforma și să identifice din informațiile disponibile un Produs pe care ar dori să îl cumpere, conform prevederilor acestor Condiții Generale. Serviciul nu include evaluarea stării fizice a Produsului. Aceasta va fi responsabilitatea exclusivă a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

1.8 "Utilizatori" sunt toate persoanele care accesează Platforma ICONIS fie pentru a oferi spre vanzare Produse, fie pentru a identifica un Produs pe care doresc să îl cumpere.

1.9 "Contract" se referă la contractul nenumit pentru utilizarea Serviciului ICONIS încheiat între Utilizator și SHOP MY CLOSET SRL prin intermediul Platformei, prin acceptarea prezentelor Condiții Generale; obiectul acestui Contract este utilizarea Serviciului în care drepturile și obligațiile specifice se nasc indiferent dacă Utilizatorul a încheiat contractul cu intenția de a deveni Vanzator sau Cumparator.

1.10 "Contract de vanzare-cumparare" se referă la contractul nenumit, încheiat între Vanzător si Cumpărător, în formă electronică prin intermediul Aplicației, în urma acceptului Termenilor și Condițiilor Generale ICONIS.ro din pagina de plată, atât Cumpărătorul cât și Vanzătorul recunosc și sunt de acord că încheie un contract ce are ca obiect vânzarea sau cumpărarea Produsului.

1.11 "Preț de vânzare" se referă la prețul solicitat de Vânzător pentru vânzarea Produsului. 

1.12 "Preț de transport" se referă la prețul solicitat pentru transportul Produsului cumpărat de la Vanzător de Cumpărător și care va fi achitat de către Cumpărător.

1.13 "Comisionul", Conform art 432/OMFP 1802/2014, reprezintă suma de bani la care ICONIS are dreptul pentru intermedierea efectuată pentru Vânzător/Cumparator, conform Art. 8 din prezentele Condiții și care reprezintă un procent din Prețul de vânzare, pe care ICONIS îl va reține, în cuantumul și în conformitate cu Condițiile speciale de vânzare ce vor fi consultate și agreate de către Vânzător în contul de utilizator al acestuia.

1.14 "Rambursare" sau Restituirea reprezintă procesul prin care un Cumpărător isi primește banii înapoi în urma unei tranzacții la care Produsul cumpărat nu a fost conform descrierii din Listare sau dacă Produsul nu a fost expediat de catre Vânzator in termen de 5 zile lucratoare.

1.15 "Licența asupra Platformei" se referă la dreptul acordat de către ICONIS Utilizatorilor înregistrați, de a utiliza Serviciul, în urma realizării contului și acceptării acestor Termeni și Condiții (realizarea Contractului dintre ICONIS și Utilizator).

1.16 “ABONAMENT" se refera la un pachet de servicii destinate Vanzatorilor in cadrul caruia acestia platesc recurent in fiecare luna prin sistemul de plata securizat al Netopia Financial Services SRL (netopia-payments.com) o suma contra cost pentru servicii oferite in plus de platforma. Utilizatorul este de acord cand accepta Termenii si Conditiile ca plata sa se faca automat recurent in fiecare luna. Utilizatorul poate renunta la abonamentul sau, sau il poate schimba.

ARTICOLUL 2 – SERVICIUL ICONIS ȘI UTILIZAREA LUI

2.1 ICONIS oferă o Platformă online (marketplace) ce reunește, pe de o parte, persoanele fizice sau juridice care doresc să ofere spre vânzare Produse și, pe de altă parte, persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere un Produs. Platforma permite Utilizatorilor să încarce conținut și să ia decizii cu privire la Vanzarea/Cumpararea Produselor.

2.2 ICONIS este o terță parte in cadrul procesului de vanzare/cumparare între Vanzator și Cumparator și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru nici o încălcare a Conditiilor Generale de catre niciuna din parti. 

2.3 Relația dintre ICONIS și Cumparator este stabilită printr-un contract nenumit care conține drepturile și obligațiile descrise în prezentele Condiții Generale. ICONIS nu va solicita nici o remunerație din partea Cumpărătorului pentru utilizarea Serviciului.

2.4 Relația juridică dintre ICONIS și Vânzător este una de intermediere, reglementată prin prezentele Condiții Generale și conform art. 2.096-2.102 Cod Civil, prin care ICONIS îl pune în legătură prin intermediul Platformei pe Vânzător cu potențiali Cumpărători, în vederea încheierii de către aceștia a procesului de vânzare-cumpărare. Pentru această intermediere, ICONIS este îndreptățită la Comision, conform definiției de mai sus. Sumele platite de Cumparator sunt colectate de ICONIS în numele unor terțe părți, Conform art 432/OMFP 1802/2014.

2.5 Rolul societății ICONIS este să definească termenii și condițiile cadru ale procesului de vânzăre-cumpărare, dar nu acționează ca parte contractuală a procesului de vanzare-cumparare, neavând drepturi sau obligații care decurg din acesta, cu excepția gestionării încasărilor și a plăților Cumpăratorului legate de cumpărarea Produsului, prin intermediul partenerului de plăți online Netopia Financial Services SRL (netopia-payments.com). Aceste plăți se pot referi fără a se limita la prețul de vânzare a produsului, tariful pentru transport, în conformitate cu prezentele Condiții Generale. În același timp, ICONIS nu este răspunzătoare pentru îndeplinirea oricăror obligații care decurg din prezentele Condiții Generale de către Cumparator sau Vanzatorul Produsului.

2.6 Accesul la Platforma și navigarea conținutului său sunt gratuite și sunt posibile chiar și fără înregistrare. Pentru listarea de Produse spre vânzare precum și pentru efectuarea cumpărăturilor este obligatorie înregistrarea ca Utilizator. ICONIS are dreptul oricând să schimbe, să restricționeze sau să rezilieze în totalitate conținutul Serviciului si a abonamentului și furnizarea acestuia fără nici o despăgubire.

2.7 Disponibilitatea Serviciului. Platforma și Serviciul sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor de forță majoră sau apariția unui eveniment dincolo de controlul sau voința ICONIS. Întreruperile pot apărea, de asemenea, din cauza defecțiunilor și/sau a lucrărilor de întreținere realizate Platformei sau a actualizării necesare pentru buna funcționare a sistemului. Utilizatorul este pe deplin conștient că Platforma și Serviciul ar putea fi suspendate pentru întreținere și actualizare în orice moment, fără notificare și fără obligația ICONIS de a acoperi orice prejudiciu ce ar putea fi creat prin acestea.

2.8 ICONIS nu poate fi trasă la răspundere pentru plățile care nu sunt efectuate din cauza indisponibilității Platformei sau a oricărei secțiuni a acesteia chiar dacă indisponibilitatea este atribuită unei intervenții a ICONIS asupra Platformei.

2.9 Condiții pentru utilizarea Serviciului. Pentru a începe utilizarea Serviciului, este necesar în primul rând să utilizați site-ul ICONIS (www.ICONIS.ro) sau să descărcați aplicatiile mobile într-un dispozitiv mobil. Orice persoană care va descărca Platforma în dispozitivul său își exprimă astfel acordul cu aceste Condiții Generale. O persoană poate fi înregistrată simultan atât ca și Cumparator, cât și ca Vanzator.

2.10 Partenerul de plăți online Netopia Financial Services SRL (netopia-payments.com). Prin acceptarea prezentelor Condiţii, Utilizatorul acceptă, de asemenea, si Termenii și Condițiile serviciului de plăți online partener Netopia Financial Services SRL (netopia-payments.com).

2.11 La înregistrare, Vânzatorul trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:

 1. trebuie să fie înregistrat în Aplicație cu identitatea reală și să furnizeze toate informațiile cerute la înscriere, în mod corect;
 1. trebuie să furnizeze o adresa de e-mail, adresa pentru ridicarea produselor și un număr de telefon unde poate fi contactat (cartelele SIM preplătite nu sunt acceptate);
 1. trebuie să creeze un singur profil de Vânzator în Aplicație; 
 1. trebuie să fie major. Dacă Vânzătorul este minor atunci unul din parinți/tutore legal trebuie să se înregistreze ca Vânzator;
 1. oferă spre vanzare numai Produse, așa cum sunt ele definite la pt 1.3 și pe care le deține in proprietate si pe care are dreptul legal sa le vanda, garantând contra evicțiunii si contra oricăror vicii;
 1. trebuie să furnizeze informații adevărate, exacte, complete şi constant actualizate atât în profilul de Utilizator cât și în cel al Produselor sale din cadrul Platformei;
 1. nu trebuie să fi făcut obiectul plângerilor de la alți Utilizatori sau de la ICONIS;
 1. trebuie să accepte Termenii și Condițiile Generale ale Servicului ICONIS;
 1. trebuie să actualizeze informațiile personale/juridice în profilul său de utilizator atunci când apare o modificare;
 1. oferă spre vânzare numai Produse care respectă toate condițiile impuse prin prezentele Condiții Generale;
 1. garantează pentru calitatea Produselor;
 1. să respecte obligațiile din procesul specific opeațiunii de vânzare-cumpărare.

2.12 La înregistrare, Cumpărătorul trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:

 1. trebuie să fie înregistrat în Platformă cu identitatea reală și să furnizeze toate informațiile cerute la înscriere, în mod corect;
 1. trebuie să furnizeze o adresă de e-mail, adresa pentru livrarea produselor și un număr de telefon unde poate fi contactat (cartelele SIM preplătite nu sunt acceptate);
 1. trebuie să fie major. Daca Cumparatorul este minor atunci unul din parinti/tutore legal trebuie să se înregistreze în calitate de Cumpărător;
 1. trebuie să creeze un singur profil în Aplicație;
 1. trebuie să aibă un mijloc de plată electronic valabil (card bancar de debit sau de credit) pe numele său;
 1. trebuie să accepte prezentele Condiții Generale;
 1. trebuie să actualizeze informațiile personale în profilul său de utilizator atunci când apare o modificare;
 1. să respecte obligațiile din procesul specific opeațiunii de vânzare-cumpărare.

2.13 Dacă aceste condiții nu sunt respectate, orice daune rezultate vor fi în deplina responsabilitate a Cumparatorului. SHOP MY CLOSET SRL nu deține nicio obligație legală sau contractuală de a verifica îndeplinirea de către Cumpărător a condițiilor enumerate mai sus, Cumparatorul fiind unicul răspunzător pentru orice încălcare a acestora.

2.14 ICONIS poate refuza accesul la serviciile sale utilizatorilor înscriși în Platforma, care:

 1. manifestă un comportament inadecvat sau lipsit de respect față de ceilalți utilizatori sau faţă de echipa ICONIS;
 1. utilizează Platforma sau Serviciul în mod fraudulos;
 1. alege altă modalitate de plată a rezervării decât cea specificată în Platforma;
 1. nu respectă prezentele Condiții Generale.

2.15 Condițiile înregistrării. Înregistrarea este gratuită și constă în introducerea datelor solicitate de ICONIS prin intermediul Platformei, cu numele și prenumele reale și o parolă asociată cu acestea, prin trimiterea acestora către ICONIS și prin confirmarea înregistrării de către ICONIS. Conectarea este personală, confidențială și netransferabilă. Înregistrarea nu poate fi finalizată fără furnizarea de date care sunt marcate ca obligatorii în Platforma. Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi regăsite în cadrul Politicii de Confidențialitate.

2.16 ICONIS poate efectua un control de identitate asupra Utilizatorilor înregistrați în Platforma, folosind un serviciu/soft specializat in acest sens.

2.17 Crearea contului de Utilizator. Pe baza înregistrării, contul de utilizator va fi stabilit pentru solicitant, prin urmare Utilizatorul devine un Vanzator sau un Cumparator, în funcție de procesul de înregistrare pe care l-a efectuat. Utilizatorul is poate face cont de cumparator sau cont de Vanzator. Daca Utilizatorul isi face cont de Vanzator, Utilizatorul poate alege din 5 abonamente unul din ele pentru a folosi platforma.

2.18 Nu există nici o obligație legală pentru obligativitatea înregistrarii unui cont de utilizator. ICONIS își rezervă dreptul de a nu crea un cont de utilizator pentru solicitant fără a avea obligația de a justifica o astfel de decizie. În general, ICONIS nu va stabili un nou cont de utilizator pentru un solicitant care a avut deja un cont de utilizator în trecut, și a încălcat obligațiile ce decurg din Condițiile Generale.

2.19 ICONIS își rezervă dreptul de a accepta sau respinge listarea unui Produs din orice motive, cum ar fi dar fără a se limita la veridicitatea informatiilor despre Produs, suspiciuni referitoare la veridicitatea informațiilor oferite la înregistrare sau la modul în care Vanzatorul își respectă permanent obligațiile asumate conform acestor Condiții Generale. Decizia ICONIS de acceptare sau respingere a unui Produs spre listare este unilaterală, fără a avea obligația de a justifica o astfel de decizie. În orice caz, pentru informațiile transmise de Vânzător cu privire la produs, acesta este în integralitate răspunzător.

2.20 Cont de utilizator. Este posibil să fiți înregistrat simultan în calitate de Vânzator și în calitate de Cumpărător într-un singur cont de utilizator- doua conturi separate. Cumpărătorul poate avea doar un singur cont de Cumparător. Vânzătorul poate avea doar un singur cont de Vânzător însa poate avea un numar nelimitat de Produse înregistrate spre vânzare simultan. Vânzătorul și Cumpărătorul nu au dreptul de a transfera contul de utilizator unei terțe persoane.

ARTICOLUL 3 – CONTRACTUL CU ICONIS

3.1 Încheierea Contractului. ICONIS încheie Contractul cu Utilizatorul numai în formă electronică, prin bifarea de către Utilizator a luării la cunoștință și acceptării prezentelor Condiții. Contractul este încheiat și intră în vigoare la data completării formularului de înregistrare din Platforma și a deschiderii unui cont de utilizator, dacă nu se prevede sau nu se agrează altfel.

3.2 Obiectul Contractului este furnizarea Serviciului ICONIS Vanzatorului și Cumparatorului și acordarea dreptului de a utiliza Platforma sau a altor drepturi și obligații stipulate în aceste Condiții Generale.

3.3 Durata Contractului. Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

3.4 Contractul poate fi denunțat unilateral de către utilizator cu o notificare prealabilă de 15 zile calendaristice înainte de încetarea efectivă, ce poate fi trimisă inclusiv prin e-mail, la adresele de e-mail înregistrate de Utilizatori sau în cazul ICONIS, la adresa de e-mail existentă la rubrica Contact.

3.5 Închiderea contului de utilizator. Contractul poate înceta inclusiv prin închiderea contului de utilizator, atât de către Utilizatori, cât și de către ICONIS. Închiderea contului de Utilizator va avea același efect ca și o notificare de încetare a Contractului, fără preaviz. Vanzatorul și Cumparatorul vor avea dreptul să închidă contul de utilizator oricând pentru orice motiv sau chiar fără motiv. ATENȚIE! Contul de utilizator poate fi închis doar prin adresarea unui e-mail către ICONIS, contul de utilizator nu poate fi închis prin ștergerea din Platforma.

3.6 ATENȚIE! Contul de utilizator nu va putea fi închis cât timp există obligații neexecutate în baza prezentelor Termeni si Conditii Generale.

3.7 Închiderea contului de utilizator de către ICONIS. ICONIS are dreptul să închidă contul de utilizator (adică să înceteze Contractul de plin drept, fără transmiterea vreunei notificări) al oricărui Vânzator sau Cumparător, în special dar fără a se limita la următoarele cazuri:

 1. dacă Vanzatorul sau Cumparatorul încalcă orice articol din prezentele Condiții Generale; b. în cazul în care ICONIS suspectează Vanzatorul sau Cumparatorul ca desfășoară activități ilegale sau comportamente etice neadecvate. Un comportament etic neadecvat înseamnă mai ales un astfel de comportament prin care Vânzătorul sau Cumpărătorul încearcă să abuzeze de Serviciu în beneficiul său;
 1. în cazul unei/unor reclamații realizate de unii Utilizatori împotriva altor Utilizatori; chiar și o evaluare negativă în Aplicație poate constitui o plângere/reclamatie în ambele sensuri.

3.8 Consecințele închiderii contului de utilizator. Închiderea contului de utilizator duce la refuzarea accesului la Platforma pentru utilizarea Serviciului. Cu toate acestea, prin închiderea contului de Utilizator, obligațiile Vânzătorului si Cumpărătorului care au apărut pe durata Contractului și nu au fost îndeplinite până la data închiderii contului (de exemplu, obligația de livrare a unui Produs, obligatia de plata a unui Produs, achitarea unei penalități contractuale sau alte obligații etc.) nu vor înceta și nu vor înceta nici dispozițiile contractuale, chiar și după terminarea acestuia (de exemplu, dispozițiile privind penalitățile contractuale).

ARTICOLUL 4 – PLATFORMA

4.1 Licența asupra Platformei. ICONIS acordă Utilizatorilor o licență neexclusivă de a utiliza Platforma. ICONIS își rezervă dreptul de a modifica aplicabilitatea teritorială a licenței.

4.2 Utilizarea Licenței. Licența permite descărcarea gratuită a Aplicației și salvarea ei pe orice număr de dispozitive mobile, și anume prin canale de distribuție autorizate pentru aplicații în sistemul de operare respectiv. Licența nu implică o autorizație de copiere a Platformei de la un dispozitiv la altul.

4.3 Utilizarea Aplicației. Pe baza Licenței, este posibil să utilizați Platforma și prin intermediul acesteia și Serviciul, în conformitate cu aceste Condiții Generale. Alte utilizări ale Platformei nu sunt posibile și nici permise.

4.4 Restricționarea Licenței. Utilizatorii nu au dreptul să acorde sublicență sau orice alte drepturi cu privire la Platforma către terți sau să cesioneze sau să transfere Licența unei terțe părți și nu au dreptul să intervină în Aplicație sau în codul sursă al acesteia dar nici să preia drepturi de proprietate intelectuală conținute de Aplicatie.

4.5 Informații disponibile Cumparatorului. În cadrul Platformei, Cumparatorul are acces la:

 1. contul său de utilizator;
 1. oferta de Produse disponibile pentru vanzare, inclusiv la fotografii, informații despre Produse si preț de vanzare;
 1. evaluarea Vânzătorilor, inclusiv posibilitatea de a-și introduce propria evaluare;
 1. versiunea actualizată a acestor Condiții Generale și a documentelor aferente.

4.6 Informații disponibile Vânzătorului. În cadrul Platformei, Vânzătorul are acces la:

 1. contul său de utilizator; alegerea unui abonament
 1. evaluarea Cumpărătorilor, inclusiv posibilitatea de a-și introduce propria evaluare;
 1. oferta de Produse disponibile pentru vânzare, inclusiv la fotografii, informații despre Produse si preț de vanzare;
 1. versiunea actualizată a acestor Condiții Generale și a documentelor aferente.

ARTICOLUL 5 – VANZAREA SI CUMPARAREA PRODUSELOR

5.1 Ca Vânzător, trebuie să fiți proprietarul legal al acestor articole și să aveți dreptul de a le vinde.

5.2 Vânzarea, cedarea, posesia sau deținerea acestor articole nu trebuie să încalce drepturile oricărui terț (inclusiv, dar fără a se limita la orice drepturi de proprietate intelectuala deținute de către terți); și nu trebuie să încalce nicio lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.

5.3 ATENȚIE! Orice plată a serviciilor furnizate prin intermediul Aplicației ICONIS, realizată altfel decât prin intermediul serviciului de plăți partener Netopia Financial Services SRL (netopia-payments.com) sau în numerar curierului (prin modelul de plată ramburs) va fi considerată o încălcare a acestor Termeni și Condiții și poate avea ca rezultat suspendarea sau ștergerea contului Utilizatorului. – aici plata si ramburs prin intermediul curierului

5.4 Vă rugăm să rețineți că veți vedea întotdeauna tariful aplicabil pentru serviciile pe care intenționați să le comandați la check-out, inainte de momentul platii.

5.5 în calitate de Cumparator, atunci cand acceptati Termenii si Conditiile Generale ICONIS.ro din pagina de plată, recunoașteți și sunteți de acord că încheiați un contract cu Vânzătorul pentru a achiziționa acel Produs de la el. Puteți rezilia contractul cu Vânzătorul doar dacă vi se permite de catre lege. Când încheiați un contract cu un Vânzător, plata va fi preluată de pe cardul dvs. de credit sau debit sau din soldul dumneavoastra ICONIS. Daca preferati, plata poate fi realizata si prin ramburs la primirea coletului.

5.6 Ca Vanzator, odată ce un utilizator/Cumparator accepta Termenii si Conditiile Generale ICONIS.ro din pagina de plată a Produsului dumneavoastra, recunoașteți și sunteți de acord că încheiați un contract cu Cumpărătorul pentru a vinde acel Produs. Puteți rezilia contractul cu Cumparatorul doar dacă vi se permite de catre lege.

5.7 În cazul în care Cumpărătorul ne va contacta conform Art. 6.2.4 si 6.2.5 de mai jos, vom păstra prețul de vanzare până la investigarea si solutionarea solicitarii acestuia.

ARTICOLUL 6 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPARATORULUI ȘI ALE VANZATORULUI

6.1 Drepturi și obligații generale ale Cumparatorului și ale Vanzatorului.

6.1.1 Efectul obligatoriu al instructiunilor din Aplicatie. Cumparatorul și Vanzatorul trebuie să respecte întotdeauna instrucțiunile și să acționeze în modul specificat în Platforma.

6.1.2 Furnizarea de date reale. Cumpărătorul/Vânzătorul confirmă faptul că toate datele și declarațiile furnizate sunt adevărate. Dacă există o schimbare a acestor date personale sau acestea sunt inexacte, atunci Cumpărătorul/Vânzătorul le va actualiza imediat în Platforma.

6.1.3 Oferte exclusive și recomandări. Utilizatorii eligibili pot beneficia de oferte exclusive ICONIS. Programul de recomandări permite Utilizatorilor să obțină avantaje suplimentare prin recomandarea serviciilor ICONIS către prieteni, în momentul în care prietenii respectivi se înscriu în Platforma și îl utilizează (cumpara sau listeaza produs) pentru prima dată.

6.2 Drepturile și obligațiile Cumparatorului.

6.2.1 Accesul interzis al unor terțe persoane. Cumpărătorului i se interzice să furnizeze Serviciul sau să îl pună la dispoziția oricărei terțe părți. Cumpărătorul nu trebuie să furnizeze datele de acces sau orice alt acces la contul sau de utilizator unor terțe părți și este obligat să ia toate măsurile rezonabile pentru a ascunde astfel de date. Cumpărătorul va fi pe deplin răspunzător pentru orice utilizare neautorizată a acestor date de acces sau a contului de utilizator și pentru orice daune cauzate astfel către ICONIS, Vânzătorului sau oricarei terțe persoane. Dacă astfel de parole sunt pierdute sau furate sau dacă dreptul de utilizare a acestor parole ar fi încălcat în alt mod, Utilizatorul va fi obligat să informeze imediat ICONIS despre acest fapt, iar ICONIS va modifica datele de acces.

6.2.2 Respectarea legislației în vigoare. Cumparatorul este obligat să respecte reglementările legale în vigoare din Romania și cele ale Uniunii Europene. Comparatorul este pe deplin răspunzător pentru orice eventuale daune care ar rezulta din difuziunea datelor și a informațiilor prin intermediul Paltformei (ex: cele pentru evaluarea Vanzatorilor efectuate în Platforma). Toate eventualele daune provocate astfel Vânzătorului, ICONIS sau oricărui terț, vor fi acoperite integral de către Cumparator.

6.2.3 Dreptul de a fi rambursat. Comenzile sunt actualizate automat ca “livrate” după o anumită perioadă de timp după ce au fost trimise. Aceasta perioadă particulară de timp este determinată în mod rezonabil de ICONIS în urma unui proces prestabilit aplicabil uniform. Pentru a proteja cumpărătorii, vom păstra prețul de vanzare pentru un Produs cel puțin 2 zile de la data livrării acelui Produs așa cum se arată în sistemul nostru. În această perioadă este responsabilitatea Cumpărătorului de a sesiza eventuala neconformitate cu detaliile din Listare si de a solicita rambursare/restituire. După această perioadă, compensația nu mai este aplicabilă și fondurile sunt trimise catre Vânzător.Toate sesizările trebuie efectuate si solutionate prin intermediul ICONIS.ro și nu prin intermediul serviciilor de plată externe.

6.2.4 Dacă un Cumpărător primește un Produs care nu corespunde descrierii din Listare, are dreptul de ne notifica folosind formularul de contact sau numarul de telefon de contact în termen de maxim 2 zile de la confirmarea tranzactiei. 

6.2.5 Dacă un Cumpărător nu ne contactează în termen de 2 zile de la primirea unui Produs, se va considera ca a acceptat Produsul. In urma acceptarii unui Produs, vom credita în contul Vânzătorului prețul de vanzare al acelui Produs, mai puțin Comisionul cuvenit ICONIS.

6.2.6 Dacă un Vânzător nu trimite Produsul unui Cumpărător în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea tranzactiei, vom avea dreptul să restituim/rambursam prețul de vanzare în contul Cumpărătorului. Ca si Cumparator, atunci cand acceptati Termenii si Conditiile Generale ICONIS.ro, recunoașteți și sunteți de acord că Rambursarea/restituirea prețului de achiziție este singura pretenție si rezoluție în ceea ce privește contractul dvs. cu Vânzătorul.

6.2.7 Termenele în care Cumpărătorul trebuie să anunțe neconformitățile conform celor de mai sus sunt considerate a fi termene de decădere.

6.3 Drepturile și obligațiile Vanzatorului.

6.3.1 Respectarea legislației aplicabile. Vanzatorul a luat cunoștință și este de acord că, pe lângă obligațiile cuprinse în prezentele Condiții Generale, Vanzatorul trebuie să își îndeplinească și obligațiile prevăzute în sarcina sa de legislația specifică în domeniu, inclusiv dar fără a se limita la reglementările în domeniul fiscal. Totodată, Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul cu privire la drepturile sale, în conformitate cu legislația relevantă în materia drepturilor consumatorilor, inclusiv, dacă este cazul, despre posibilitatea returnării produselor în termenul legal și prezentarea informațiilor aferente acestui proces.

6.3.2 Autorizația de a incasa Prețul de vanzare și orice sume datorate de Cumparator Vanzatorului. Prin încheierea Contractului și conform prezentelor Condiții Generale, Vânzătorul autorizează ICONIS să încaseze Prețul de vânzare de la Cumpărător și orice alte sume ce ar trebui plătite de acesta în numele Vânzătorului. 

6.3.3 Vânzătorul înțelege și acceptă că nu poate solicita un preț mai mare decât cel indicat în oferta sa de vânzare, prezentă în Platforma. Vânzătorul recunoaște și este de acord că ICONIS nu intervine în Prețul de vânzare ales, care este în întregime decizia și responsabilitatea Vânzatorului. ICONIS poate face recomandări competitive astfel încât Vanzatorul să poată lua cea mai bună decizie privind prețul de vanzare solicitat.

6.3.4 Vânzătorul este de acord că este deplin responsabil pentru Produsul listat. ICONIS nu poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea niciunui acord încheiat între Vânzătorul unui Produs și o terță parte, nici pentru încălcarea obligațiilor Vanzatorului Produsului față de terți, sau pentru orice încălcare a legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile.

6.3.5 Vânzătorul știe și este de acord că este obligația sa de a respecta independent toate eventualele obligațiile fiscale și să achite toate eventualele taxe pe care le datorează statului și altor părți ca urmare a veniturilor realizate prin utilizarea Platformei. ATENTIE! ICONIS nu este responsabilă pentru calcularea și executarea obligațiilor fiscale, iar plata taxelor este în totalitate responsabilitatea Vânzătorului.

6.3.6 Vânzătorul poate elimina un produs în orice moment înainte de a încheia un contract de vanzare-cumparare pentru a vinde.

6.3.7 Vanzatorul știe și este de acord că are obligația de a expedia catre Cumparator Produsul pe care l-a vandut prin intermediul serviciului de transport disponibil in Platforma. ATENTIE! In calitate de Vânzător, sunteți o parte a contractului incheiat de catre ICONIS cu furnizorul de transport. 

6.3.8 Vanzatorul știe și este de acord că are obligația de a expedia Produsul pe care l-a vandut prin intermediul serviciului de transport disponibil in Platforma, in maxim 5 zile de la efectuarea tranzactiei pe platforma. ATENTIE! In calitate de Vânzător, sunteți o parte a contractului incheiat de catre ICONIS cu furnizorul de transport. Dacă nu se trimite Produsul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea confirmarii realizarii tranzactiei, vom avea dreptul să restituim prețul de achiziție în contul Cumpărătorului.

6.3.9 ICONIS.ro nu detine nicio responsabilitate sau raspundere pentru coletele trimise care se pierd/distrug sau sunt deteriorate de furnizorul de servicii de transport. Orice astfel de situații sunt responsabilitatea exclusiva a Vânzătorului.

ARTICOLUL 7 - PREȚUL DE VANZARE

7.1 Prețul de vanzare este pretul Produsului, afisat in Platforma și stabilit de către Vânzător.

7.2 ICONIS își rezervă dreptul de a face recomandări Vânzătorului privind alegerea unui preț competitiv. ICONIS își rezervă dreptul de a face automat oferte și reduceri promoționale în sprijinul Vânzătorilor și al Cumpărătorilor.

7.3 La Prețul de vânzare se vor adauga costurile suplimentare precum tariful de transport.

ARTICOLUL 8 – PLĂȚI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ICONIS

8.1 Metode de plată. ICONIS și Vânzătorul sunt de acord ca toate plățile efectuate de către Cumpărător conform Contractului de vânzare-cumpărare ca parte a prezentelor Condiții Generale vor fi plătite direct către ICONIS. Cu toate acestea, ICONIS colecteaza aceste sume in numele unor terte persoane. ICONIS va plăti către Vanzator, fără întârzieri nejustificate, Prețul de vânzare al Produsului minus Comisionul cuvenit ICONIS, în maxim 9 zile după ce Produsul a ajuns la adresa destinatarului. 

8.2 Comision Pentru intermedierea efectuată în baza Contractului, ICONIS are dreptul la Comision din partea Vanzatorului, calculat prin aplicarea la Prețul vanzarii stabilit de către Vânzător a unui procent stabilit de părți și acceptat de Vânzător în contul său de utilizator la categoria Condiții Speciale pentru vânzarea Produselor prin Platforma ICONIS ca parte a Contractului nenumit dintre SHOP MY CLOSET SRL și Vânzător. Comisionul va fi reținut de ICONIS din Prețul vânzării.

8.3 Data scadentă a Comisionului. Comisionul ICONIS este scadent imediat după realizarea plății Prețului de vânzare de către Cumpărător.

8.4 În sensul art. 286 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, sumele achitate de o persoană impozabilă în numele și în contul altei persoane impozabile reprezintă sumele achitate de o persoană impozabilă pentru facturi emise de diverși furnizori/prestatori pe numele altei persoane și care apoi sunt recuperate de cel care le achită de la beneficiar. Persoana care achită sume în numele și în contul altei persoane nu primește facturi pe numele său și nici nu emite facturi pe numele său.

8.5 Restricționarea/suspendarea furnizării Serviciului. ICONIS își rezervă dreptul de a restricționa sau suspenda dreptul la furnizarea Serviciului fără notificare prealabilă, inclusiv făcând întreaga Platforma inaccesibilă sau anulând contul de utilizator, în special dacă ICONIS suspectează că Vânzătorul/Cumpărătorul acționează în mod ilegal sau că aceste Condiții Generale au fost încălcate sau în alte cazuri care dau naștere dreptului ICONIS de a se retrage din Contract.

8.6 De asemenea, ICONIS are dreptul de a restricționa sau întrerupe furnizarea Serviciului pe o perioadă necesară întreținerii sau reparației echipamentului, Platformei sau a oricărui alt produs care este necesar pentru furnizarea Serviciului.

8.7 Modificarea Platformei. ICONIS își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile Platformei în orice moment, inclusiv prin a o face inaccesibilă, fără nicio compensație și fără o notificare prealabilă. ICONIS va informa Utilizatorii despre aceste modificări prin publicarea acestora în Platformă sau prin orice alte mijloace pe care ICONIS le consideră adecvate. Utilizatorul nu este obligat să descarce Platforma actualizată, însă ICONIS nu poate garanta în acest caz funcționalitatea Serviciului.

8.8 Comunicări de marketing. Platforma poate include, de asemenea, comunicări de marketing care promovează produse sau servicii de la diverse entități, fapt de care Vânzătorul/Cumpărătorul a luat cunoștință și își exprimă acordul prin prezentele Condiții Generale. ICONIS poate informa Vanzatorul/Cumparatorul despre noile sale servicii pe întreaga durată a Contractului, pe baza prezentului consimțământ, acordat în mod corespunzător pe cale separată, care poate fi retras de către Vanzator/Cumparator în orice moment în conformitate cu legea aplicabilă.

8.9 Cesiunea drepturilor si obligațiilor. ICONIS are dreptul de a cesiona oricând orice drepturi sau obligații care decurg din prezentele Condiții Generale sau din întregul Contract către o terță parte fără consimțământul Vanzatorului/Cumparatorului.

8.10 Monitorizarea Platformei. ICONIS are dreptul să utilizeze mijloace tehnice pentru a monitoriza Platforma, astfel încât să poată păstra siguranța acesteia și să reacționeze la potențiale atacuri. Nu se înregistrează sau se salvează date specifice ale Utilizatorilor în acest mod, cu excepția datelor furnizate în timpul înregistrării și în conformitate cu aceste Condiții Generale si Anexa 2 - Politica de confidențialitate.

8.11 Alte forme de publicitate. ICONIS va putea periodic să inițieze diferite campanii publicitare ce vor putea include imagini din anunțurile Utilizatorilor pentru promovarea și sporirea vânzărilor anumitor produse. Aceste anunțuri urmează să beneficieze de publicitate fără nicio despăgubire suplimentară, iar Utilizatorii vor fi de acord prin incărcarea anunțurilor pe Site-ul ICONIS cu aceste preluari si promovări.

ARTICOLUL 9 – POLITICA DE RETUR

 1. 1. Cumparatorul are dreptul de a se retrage din contractul de vanzare incheiat la distanta cu Vanzatorul, prin returnarea Produselor comandate si fara nicio justificare. In acest caz nu se vor inapoia cheltuielile de transport. 
 1. 2. Cumparatorul detine si dreptul de retur pentru neconformitati, care va putea fi exercitat daca lipsa de conformitate apare, avand in vedere natura bunurilor comercializate prin intermediul site-ului, intr-un termen de 1 an, calculat de la livrarea bunului. 

9.3. Orice intentie de retur va fi adusa la cunostinta ICONIS in termen de maxim 2 zile prin transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa de e-mail: retur@iconis.ro, prin transmiterea formularului de retragere, astfel cum acesta este prezentat mai jos, sau la printr-o solicitare telefonica la numarul 0746 631 374.

9.4. Procedura de retragere din contract. Formular de retragere

9.4.1. In conformitate cu art. 9 alin. (1) din OUG 34/2014, Cumparatorul care detine calitatea de consumator (persoana fizica) are dreptul sa se retraga din Contractul incheiat cu Vanzatorul, respectiv sa returneze bunul comandat, fara invocarea niciunui motiv in acest sens. In acest caz, Cumparatorul va suporta cheltuielile de transport.

 1. 4.2. Avand in vedere faptul ca ICONIS are calitatea de intermediar fata de contractul de vanzare la distanta incheiat intre Cumparator si Vanzator, acesta din urma fiind cel care poate onora efectiv returul Produselor, procedura de returnare se va realiza astfel:
 1. Cumparatorul are obligatia de a informa ICONIS in termen de 2 zile din momentul primirii coletului cu privire la intentia sa de retur;
 1. Dupa comunicarea catre ICONIS a intentiei de retur de catre Cumparator, returul poate fi efectuat in termen de 14 zile lucratoare de la primirea coletului;
 1. Dupa expirarea acestui termen de 2 zile, returul nu mai poate fi intermediat de catre echipa ICONIS, aceasta neamaivand nicio raspundere fata de Cumparator;
 1. In situatia prevazuta la pct. nr. 3., ICONIS va facilita comunicarea intre Cumparator si Vanzator astfel incat Vanzatorul sa poata efectua in mod separat si independent returul.

9.4.3. In cazul in care Cumparatorul nu anunta echipa ICONIS in decurs de 2 zile din momentul primirii coletului despre intentia sa de retur, returul produsului nu mai este posibil. 

9.4.4. Pentru exercitarea dreptului de retragere, Cumparatorul informeaza ICONIS cu privire la decizia de a se retrage din contract, utilizand o declaratie neechivoca in acest sens, prin transmiterea unu e-mail la adresa de corespondenta electronica retur@iconis.ro sau prin intermediul sectiunii “Contact”. Ulterior transmiterii deciziei de retur, se va completa formularul specific, transmis de ICONIS pe e-mail. De asemenea, Cumparatorul va putea trimite la adresa noastra urmatorul formular de retragere:

Catre: SHOP MY CLOSET SRL, cu sediul in Str. Alexandru Cel Bun nr. 4B, Et. 3, Biroul 1, Mun. Constanta, Jud. Constanta. Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor Produse: […] Produsele au fost comandate la data de [...] de pe website-ul www.ICONIS.ro . Numele cumparatorului: […] Adresa cumparatorului: […] Semnatura cumparatorului (doar in cazul in care acest formular este notificat pe hartie): […] Data: […].

9.4.5. Returnarea Produselor se poate efectua prin intermediul oricarei firme de curierat, in functie de preferintele Cumparatorului. Taxa de transport va fi platita curierului la ridicarea coletului. Cumparatorul va suporta mereu taxa transportului, atat pentru livrare cat si pentru retur.

9.4.6. Returul Produselor cumparate va putea avea loc fara invocarea unui motiv in acest sens, conform prevederilor Legii comertului la distanta (O.G. nr. 34/ 2014 cu modificarile ulterioare). Produsele vor fi ambalate corespunzator pentru retur si vor fi insotite de toate accesoriile si documentele aferente acestora, precum si de o copie a documentelor achizitie. 

9.4.7. Returnarea unui Produs in lipsa accesoriilor sale va duce la diminuarea valorii acestuia, conform celor mentionate mai jos. Nu se accepta pentru returnare Produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, pete etc.

9.4.8. Returnarea banilor are loc rapid, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea produsului de catre Vanzator. Prealabil returului, se va verifica daca Produsul in cauza este sau nu in situatia de a fi exceptat de la retur. In cazul in care se constata ca valoarea acestuia a fost diminuata, ICONIS va retine suma aferenta acestei diminuari.

9.4.9. Suma aferenta Produsului va fi returnata dupa cum urmeaza:

 1. Pentru Comenzile achitate cu card online (card de cumparaturi, de credit sau de debit) - prin restituire in contul din care a fost efectuata plata, daca nu se va indica expres in scris un alt cont in care sa se vireze suma supusa restituirii;
 1. Pentru Comenzile achitate cu ramburs - prin virament bancar, in contul indicat de catre Cumparator in scris.

9.5. Diminuarea valorii bunurilor returnate 

9.5.1. Deoarece, in cazul vanzarilor la distanta, Consumatorul nu are posibilitatea de a verifica bunurile inainte de incheierea contractului, acesta are dreptul, asa cum s-a detaliat anterior, de a se retrage din contract.

9.5.2. Vanzatorul va informa in prealabil Cumparatorul despre starea Produsului achizitionat (Nou cu eticheta, Nou fara eticheta, Conditie foarte buna, Conditie buna), iar acesta va testa/ verifica bunurile pe care le-a cumparat, in functie de tipul acestora si in masura in care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile si modul de functionare a acestora. Pentru a stabili aceste caracteristici, Consumatorul trebuie sa manuiasca Produsele si sa le inspecteze in acelasi mod in care i s-ar permite sa o faca intr-un magazin fizic real. 

9.5.3. Cumparatorul va fi tinut responsabil pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii acestora, respectiv din actiuni de deschidere efectiva a Produselor si de utilizare a acestora. 

9.5.4. Daca un Consumator isi exercita dreptul de retragere dupa ce a utilizat bunurile intr-o masura care depaseste limita necesara stabilirii naturii si a caracteristicilor, acesta va raspunde pentru eventuala diminuare a valorii Produselor. 

9.5.5. Orice modificare a starii Produselor, ce face imposibila revanzarea acestora, duce automat la aplicarea procedurii de returnare supusa unor taxe de readucere a Produselor la starea in care au fost livrate. 

9.5.6. Daca Produsele returnate au fost insotite de eventuale bonusuri/ cadouri, Cumparatorul este tinut sa le returneze si pe acestea din urma, odata cu Produsul. In caz contrar, valoarea acestora se diminueaza din valoarea returului.

9.6. Categorii de bunuri ce NU pot fi returnate

9.6.1. Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de bunuri care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena precum: produse de lenjerie intima, costume de baie, sosete etc. 

 1. 7. Efectele retragerii Consumatorului din contract

9.7.1. Exercitarea dreptului de retragere pune capat obligatiilor partilor contractuale, dupa caz:

 1. de a executa contractul la distanta;
 1. de a incheia un contract la distanta, in cazul in care Consumatorul a efectuat o comanda.

9.7.2. ICONIS ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cumparatorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care Produsul ajunge la Vanzator si este verificat si validat din punct de vedere al starii sale.

9.8. Returul Produsului pentru neconformitati

9.8.1. Potrivit dispozitiilor Legii nr. 449/2003, Vanzatorul este obligat sa livreze Cumparatorului Produse care sunt in conformitate cu contractul de vanzare.

9.8.2. Se considera ca Produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare incheiat la distanta daca acestea:

 1. corespund descrierii facute de Vanzator si au aceleasi calitati ca si Produsele pe care Vanzatorul le-a prezentat Consumatorului;
 1. corespund oricarui scop specific solicitat de catre Consumator, scop facut cunoscut Vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare;
 1. corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal Produsele de acelasi tip;
 1. fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care Consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura Produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de Vanzator, de Producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta Produsului.

9.8.3. Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului la distanta Consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate.

9.8.4. Consumatorul isi poate exercita dreptul de retur in cazul in care Produsul prezinta neconformitati daca lipsa de conformitate a acestuia apare intr-un termen de 1 an, calculat de la livrarea Produsului. Dupa expirarea acestui termen, Consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea Produselor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de utilizare, in conditiile legii. 

 1. 8.5. Consumatorul trebuie sa informeze Vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care acesta a constatat-o. 

9.8.6. Cheltuielile de returnare aferente Produselor defecte, respectiv Produselor care cad sub incidenta garantiei comerciale, vor fi suportate de catre Vanzator, urmand a fi rambursate in contul Cumparatorului, dupa receptionarea si verificarea neconformitatii acestora de catre Vanzator.

9.8.7. Perioada de timp stabilita pentru repararea sau inlocuirea Produsului returnat nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care Produsul a fost validat cu privire la neconformitati de catre Vanzator. 

9.8.8. Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca lipsa conformitatii este minora.

9.9. Informatii necesare pentru retur

9.9.1. Returnarea Produselor se va efectua conform celor de mai jos.

Produsul va fi trimis la adresa transmisa de catre Vanzator. 

Detalii contact: […]

Telefon: 0746 613 374

E-mail: retur@iconis.ro 

9.9.2. Expeditorul raspunde atat cu privire la corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport (AWB), cat si de ambalarea corespunzatoare a coletelor continand Produsele returnate. 

9.9.3. Coletele trimise de catre expeditor trebuie sa fie ambalate intr-un mod care sa protejeze Produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toata durata transportului (se recomanda folosirea elementelor de siguranta, ex: poliester, carton, folie bule de aer etc.).

9.9.4. Se recomanda ambalarea coletului astfel incat sa corespunda greutatii, formei si naturii continutului, cat si modului si duratei transportului. Ambalajul trebuie sa protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive, putand fi, dupa caz, constituit din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren etc.

ARTICOLUL 10. PROCEDURA DE ANULARE A COMENZII

10.1. ICONIS este un tert in contractul de vanzare incheiat intre Cumparator si Vanzator, reprezentand doar un intermediar in procesul de achizitionare al unui Produs.

10.2. Daca Cumparatorul a plasat o comanda de produse pe website-ul www.ICONIS.ro, si doreste sa o anuleze, trebuie sa aduca la cunostinta acest aspect in cel mai scurt timp posibil pentru ca echipa ICONIS sa poata lua masurile necesare in functie de stadiul comenzii, astfel:

 1. In cazul in care Vanzatorul nu a trimis, la momentul exprimarii intentiei Cumparatorului de anulare, coletul prin curier, comanda va fi anulata, iar suma aferenta acesteia va fi restituita in contul din care a fost efectuata si procesata plata (in eventualitatea in care Cumparatorul a ales plata online);
 1. In cazul in care Vanzatorul a trimis deja coletul, comanda nu mai poate fi anulata, aceasta putand fi doar returnata – in acest context sunt aplicabile instructiunile si termenele din Politica de Retur de la art. 10. Returul astfel realizat implica suportarea costurilor de transport din partea Cumparatorului. Ulterior momentului la care Vanzatorul primeste Produsul returnat, suma aferenta achitarii acestuia va fi rambursata in contul Cumparatorului (in eventualitatea in care Cumparatorul a ales plata online);
 1. In situatia in care Cumparatorul a optat pentru plata ramburs, acesta trebuie sa anunte de indata echipa ICONIS pentru ca aceasta sa instiinteze Vanzatorul sa nu mai trimita Produsul. In cazul in care Vanzatorul nu a trimis deja comanda prin curier, aceasta poate fi anulata. In caz contrar, atunci cand Vanzatorul a expediat deja produsul, comanda nu mai poate fi anulata, sens in care Cumparatorul va trebui sa achitate coletul ramburs si, daca nu mai doreste Produsul, sa il returneze conform instructiunilor si termenelor din Procedura de retur detaliata la art.10, suportand costurile aferente de transport. 

10.3. Solicitarea de anulare a comenzii trebuie facuta in cel mai scurt timp catre echipa ICONIS, fie prin transmiterea unui e-mail la adresa retur@iconis.ro , fie prin intermediul website-ului www.ICONIS.ro, in sectiunea „Contact” sau prin apel telefonic la numarul 0746 631 374 . 

10.4. Efectele anularii comenzii

10.4.1. In situatia in care Cumparatorul anuleaza comanda inainte ca Vanzatorul sa fi trimis Produsul prin curier, ICONIS va restitui toate sumele aferente comenzii, fara intarzieri nejustificate si nu mai tarziu de 14 zile din momentul in care ati trimis solicitarea de anulare. 

10.4.2. ICONIS va utitliza aceeasi metoda de plata pe care Cumparatorul a utilizat-o la achitarea comenzii, fara costuri suplimentare, cu exceptia cazului in care Cumparatorul este de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina acestuia plata de comisioane in urma rambursarii. Daca Cumparatorul a platit in modalitatea ramburs, acesta poate alege sa primeasca banii intr-un anumit cont bancar.

10.4.3. In situatia in care Produsele au fost deja expediate catre Cumparator, ICONIS va putea retine sumele achitate pana in momentul in care se returneaza Produsele catre Vanzator, conform Procedurii de retur descrisa la art. 10. 

10.4.4. ICONIS va putea anula automat comanda plasata de catre Cumparator, chiar si fara o notificare prealabila adresata Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 1. Esuarea/ invalidarea tranzactiei online;
 1. Neacceptarea de catre banca emitenta/ procesatorul de plati a cardului Cumparator a tranzactiei;
 1. Furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Cumparator;
 1. Activitatea Cumparatorului poate produce daune Site-ului www.ICONIS.ro, societatii SHOP MY CLOSET SRL sau partenerilor acesteia, care isi listeaza Produsele pe platforma online, ori este susceptibila sa afecteze drepturile de proprietate intelectuala al caror titular este Societatea/ partenerii sai;
 1. Cumparatorul foloseste Serviciul oferit pe website intr-un mod neconform uzantelor si bunei - credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi ICONIS/ partenerii acestuia ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei - credinte;
 1. Alte motive justificate (incluzand dar nelimitandu-se la: livrari consecutiv esuate din culpa Cumparator, plasarea si renuntarea nejustificata la mai mult de trei comenzi intr-un interval de 1 an etc.).

ARTICOLUL 11– RĂSPUNDERE

11.1. Limitarea răspunderii ICONIS.

11.1.1 SHOP MY CLOSET SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale și/sau legale de către Vânzător sau de către Cumpărător.

11.1.2 SHOP MY CLOSET SRL nu este responsabilă pentru calcularea și executarea obligațiilor fiscale ale Vânzătorului, iar plata oricăror taxe cu privire la Prețul vânzarii este în totalitate responsabilitatea Vânzătorului.

11.1.3 SHOP MY CLOSET SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru incorecta funcționare a Platformei, a Serviciului, inclusiv a lipsei de disponibilitate a unor Produse sau pentru calificativele acordate între Utilizatori.

11.1.4 ICONIS nu acordă garanții privind Platforma, Serviciul sau programul de recomandare. Utilizatorul este singurul responsabil pentru alegerea sa de a utiliza Serviciul și Platforma ICONIS.

11.1.5 Utilizatorul este de acord că ICONIS nu este obligată să efectueze o verificare a Produselor listate spre vanzare de către Vanzatori ci face aceasta operațiune în mod aleatoriu. ICONIS își rezervă dreptul de a verifica astfel de înregistrări, la propria discreție. ICONIS realizează astfel de acțiuni de control pentru a oferi cele mai bune condiții de utilizare a Serviciului si a Platformei.

11.1.6 ICONIS nu este responsabilă pentru controlarea documentelor de identitate ale Utilizatorilor. 

11.1.7 ICONIS nu este responsabilă pentru verificarea informațiilor introduse de Utilizatori și evaluările lor. Utilizatorul este considerat unicul autor al conținutului produselor listate și evaluărilor sale, iar întreaga responsabilitate îi aparține. ICONIS nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de fals, informație inexactă sau eronată încărcată de un Utilizator în Platforma.

11.1.8 În niciun caz, ICONIS nu poate fi trasă la răspundere pentru daune directe sau indirecte care ar putea fi cauzate de website-ul, aplicaţiile mobile sau orice parte a Serviciului său pentru indisponibilitatea website-ului, a aplicaţiilor mobile sau a oricărei părți a Serviciului ICONIS.

11.1.9 ICONIS ofera o facilitate online pentru a permite persoanelor achiziționarea, sau vânzarea Produselor/articolelor între acestea. Utilizatorii sunt singurele persoane responsabile pentru tranzacțiile încheiate cu ajutorul Serviciului.

11.1.10 ICONIS nu este responsabila pentru nicio acțiune sau inacțiune a Utilizatorilor Serviciilui sau a conținutului furnizat de Utilizatori, inclusiv si fără a se limita la: descrierile sau fotografiile Produselor, exactitatea și exhaustivitatea acestora; calitatea, legalitatea sau siguranța Produselor; titlul vânzătorului sau dreptul oricărui Vânzător sau Cumpărător de a încheia o astfel de tranzacție.

11.1.11 Utilizatorii au fost informați și acceptă că ICONIS nu își asumă nicio răspundere pentru: (a) orice pierdere de profit, vânzări, afaceri sau venituri ale Utilizatorilor; (b) întreruperea activității Utilizatorilor; (c) pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunităților de afaceri sau reputație ale acestora; (d) orice daune directe, speciale, indirecte sau consecutive, sau (e) orice alte daune de orice fel care rezultă din orice cauză prin utilizarea Serviciilor ICONIS.

11.2 Securitatea Aplicației. 

11.2.1 Utilizatorii au fost informați și acceptă că, în ciuda faptului că SHOP MY CLOSET SRL a depus eforturi maxime pentru a-și asigura securitatea, comunicarea prin rețeaua de internet poate să nu fie sigură, iar datele transferate pot fi piratate sau pierdute. Utilizatorii au fost informați și acceptă că, în timpul utilizării Serviciului sau a altor servicii on-line, pot exista anumite aplicații prin care orice terță persoană poate obține accesul la dispozitivul mobil al acestora. SHOP MY CLOSET SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune apărute sau legate în alt mod cu privire la acest acces al terților la dispozitivul mobil al Utilizatorilor. Numai Vanzatorul/Cumparatorul va fi responsabil pentru siguranța propriului dispozitiv împotriva atacurilor neautorizate.

11.2.2 Utilizatorii au fost informați și acceptă că ICONIS nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau deteriorare cauzată de un virus, un atac cibernetic sau de alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care vă pot afecta/infecta echipamentele, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate datorate utilizarii website-ului nostru sau a serviciilor noastre, sau la descărcarea de orice conținut de pe website sau de pe orice serviciu legat de acesta.

11.3 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 

11.3.1 ICONIS este marca înregistrată ce aparține AMARINO SRL, niciun Utilizator/vizitator neavând posibilitatea de a utiliza denumirea sau elementele grafice fără acordul titularului.

11.3.2 Orice altă marcă afișată pe Platforma în cadrul anunturilor nu este deținută de noi, iar răspunderea pentru utilizarea unor astfel de drepturi de proprietate intelectuală aparține in exclusivitate celor ce publică anunțurile. Utilizatorii au fost informați și acceptă că orice utilizare a acestor mărci poate constitui o încălcare a drepturilor proprietarului asupra mărcilor respective si este pasibila de a fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. 

11.3.3. Conținutul site-ului, în integralitate, aparține SHOP MY CLOSET SRL iar toate drepturile de proprietate intelectuală (conținând, dar nelimitându-se la reprezentări grafice, denumiri, elemente de design etc.) nu pot fi copiate și vor putea fi utilizate exclusiv cu acordul expres și scris al SHOP MY CLOSET SRL. Orice astfel de acte vor fi considerate utilizare neautorizată și vor da naștere dreptului la despăgubiri.

ARTICOLUL 12 – LITIGII ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

12.1 În cazul unui litigiu privind interpretarea sau executarea prezentelor Condiții Generale, părțile se angajează să caute o soluție amiabilă. În cazul nesoluționării pe cale amiabilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti competente și potrivit legislației române.

12.2 Sunteți de acord să ne despăgubiți pentru orice pierdere, răspundere, cost sau cheltuială si pentru orice reclamație primita de la o terță parte care rezultă din sau este legată de utilizarea greșită a Serviciului sau pentru orice utilizare care încalcă acești Termeni si Conditii Generale.

12.3 Cu privire la orice dispută pe care o puteți avea cu un alt Utilizator al Serviciului, acceptati si sunteți de acord să renunțați la orice pretenție pe care o puteți avea împotriva ICONIS în legătură cu o astfel de dispută; acceptati si sunteți de acord să ne despăgubiti pentru orice pierdere sau răspundere pe care o suportăm ca urmare a oricărei reclamații formulate împotriva noastră de către un astfel de Utilizator sau de orice alt terț ca urmare a acestei dispute.

12.4 În cazul în care i se va solicita de către o autoritate competentă sau de către Utilizatori, SHOP MY CLOSET SRL poate ajuta la rezolvarea eventualelor litigii apărute între Vânzător și Cumpărător. În acest scop, Vânzătorul și Cumpărătorul sunt de acord ca toate datele salvate în Aplicație pot fi utilizate pentru rezolvarea litigiilor.

12.5 Aceste Condiții Generale sunt guvernate de legea română.

ARTICOLUL 13 – MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE

13.1 ICONIS își rezervă dreptul de a modifica și actualiza prezentele Condiții Generale și este obligată să informeze Utilizatorii prin intermediul Platformei sau în orice altă manieră adecvată cu privire la orice modificare a acestor Condiții Generale cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea lor în vigoare. Noua versiune a acestor Condiții Generale va fi disponibilă în Platforma.

13.2 Utilizatorii pot aduce obiecții la noua versiune a Condițiilor Generale în termen de 30 de zile de la primirea notificării de modificare. După această perioadă, toate modificările vor fi considerate ca fiind acceptate. Dacă un Utilizator nu acceptă noile Condiții Generale, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat utilizarea Platformei și a Serviciului. Versiunea modificată sau actualizată a Condițiilor Generale anulează și înlocuiește toate versiunile anterioare.

ARTICOLUL 14 – PREVEDERI FINALE

14.1 Formularea actuală a acestor Condiții Generale este disponibilă în Platforma ICONIS.

14.2 În cazul în care o prevedere a prezentelor Condiții Generale este declarată nevalabilă, nulă sau inaplicabilă, o astfel de prevedere va fi considerată a fi reformulată în așa fel încât să reflecte cât mai mult posibil intențiile inițiale ale părților în conformitate cu legea aplicabilă. Dispozițiile rămase rămân în vigoare și își vor produce efectele.

14.3 Utilizatorul poate contacta ICONIS la secțiunea Contact din Aplicație. În situații speciale o poate face prin telefon la SHOP MY CLOSET SRL sau prin e-mail la adresa contact@iconis.ro.

14.4 Cumpărătorul și Vanzatorul declară că s-au familiarizat cu toate Condițiile Generale, le-au înțeles și le-au confirmat prin încheierea Contractului, si a Contractului de vânzare-cumpărare atunci când se realizeaza o tranzactie de vânzare-cumpărare.

14.5 Următoarele sunt parte integrantă a acestor Condiții Generale:

14.5.1 Anexa 1: Politica de cookie-uri;

14.5.2 Anexa 2: Politica de confidențialitate;

14.5.3 Anexa 3: Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal și modalități de comunicare.

ARTICOLUL 15 – ABONAMENTE DISPONIBILE

15.1 ICONIS pune la dispozitia clientilor sai diferite modalitati prin intermediul carora acestia 

din urma sa se bucure de experienta oferita de ICONIS.

15.2 Accesarea serviciilor ICONIS poate fi facuta doar prin selectarea unui pachet din cele 5 disponibile: Basic, Bronze, Silver, Gold si Platinum.

15.3 Detalierea pachetelor mentionate mai sus este urmatoarea:

TIP ABONAMENT: BASIC

Cost abonament

Gratis

Comision

20%

Produse listate

5

Numar poze la un produs

20

Termen incasare plata

7 zile lucratoare

Tipul listarii

Standard, in ordinea postarii

Pagina personala magazine

Da

Statistici magazin personal

Nu

Destinatari ai pachetului

Persoane fizice

TIP ABONAMENT: BRONZE

Primele 3 luni

0,99 ron

Cost abonament

9,99 ron/ luna

Comision

18%

Produse listate

30

Numar poze la un produs

5

Termen incasare plata

5 zile lucratoare

Tipul listarii

Prioritate in afisare pe categoria produsului

Pagina personala magazine

Da

Statistici magazin personal

Nu

Destinatari ai pachetului

Persoane fizice

TIP ABONAMENT: PREMIUM

Cost abonament

19,99 ron/ luna

Comision

0%

Produse listate

nelimitat

Numar poze la un produs

5

Termen incasare plata

5 zile lucratoare

Tipul listarii

Prioritate in afisare pe categoria produsului

Pagina personala magazine

Da

Statistici magazin personal

Nu

Destinatari ai pachetului

Persoane fizice

TIP ABONAMENT: SILVER

Primele 3 luni

4,99 ron

Cost abonament

24,99 ron/luna

Comision

16%

Produse listate

50

Numar poze la un produs

6

Termen incasare plata

5 zile lucratoare

Tipul listarii

Vizibilitate in homepage pe categorie

Prioritate in afisare pe categorie

Pagina personala magazine

Da

Statistici magazin personal

Da

Acces in zona banner-elor

Da, contracost

Destinatari ai pachetului

Persoane juridice

TIP ABONAMENT: GOLD

Primele 2 luni

9,99 ron

Cost abonament

49,99 ron/luna

Comision

14%

Produse listate

100

Numar poze la un produs

6

Termen incasare plata

5 zile lucratoare

Tipul listarii

Prioritate in homepage pe categorie

Vizibilitate in homepage pe categorie

Afisare produs pe prima pagina a categoriei timp de 7 zile

Pagina personala magazine

Da

Statistici magazin personal

Da

Acces in zona banner-elor

Da, contracost

Destinatari ai pachetului

Persoane juridice

TIP ABONAMENT: PLATINUM

Primele 2 luni

99,99 ron

Cost abonament

499,99 ron/ luna

Comision

10%

Produse listate

Fara limita

Numar poze la un produs

6

Termen incasare plata

5 zile lucratoare sau personalizat

Tipul suportului

Suport ICONIS pentru listare produse

Pagina personala magazine

Da

Statistici magazin personal

Da

Acces in zona banner-elor

Da, contracost

Acces la campanii de promovare cu ICONIS (Craciun, Paste, Black Friday)

Da

Acces la newsletter-ul saptamanal ICONIS (ofertele saptamanii)

Da

Acces in zona de revista/blog ICONIS

Da

Destinatari ai pachetului

Persoane juridice

15.4. Ințelesul termenilor de mai sus este următorul:

Cost abonament – tariful lunar pe care trebuie să îl achite clientul interesat de pachetele ICONIS;

Comision – costul pe care îl percepe ICONIS în schimbul acordării accesului la pachetul selectat;

Produse listate – numărul produselor pe care clientul are posibilitatea să le încarce;

Număr poze la un produs – numărul total al fotografiilor pe care clientul le poate încărca pentru fiecare produs;

Termen încasare plată – termenul în care clientul primește de la ICONIS banii din vânzarea produselor, după ce produsul a ajuns la cumpărător, și a trecut perioada de doua zile în care

Cumpărătorul poate semnala dacă Produsul nu este conform listării;

Tipul listării/tipul suportului – facilitățile de care beneficiază clientul ca urmare a contractării pachetului ICONIS;

Pagina personală magazin – existența unei pagini personalizate care va conține produsele vândute de client;

Statistici magazin personal – document în cadrul căruia există indici referitori la vânzările obținute de clientul ICONIS;

Acces în zona banner-elor – posibilitatea clientului de a avea acces la reclame tip banner;

Acces la campanii de promovare cu ICONIS – participarea activă în campanii cu ICONIS, fie prin punerea la dispoziție a produselor pentru promovare de tip barter (pe toate canalele de comunicare: social media, televizor etc.) sau prin promovare contracost cu ICONIS;

Acces la newsletter-ul saptămânal ICONIS – posibilitatea clientului de a primi noutăți din partea ICONIS care să conțină oferte, pachete noi si alte asemenea;

Acces în zona de revista/blog ICONIS – promovarea directă a produselor în zona de blog a platformei ICONIS și a revistei electronică ICONIS trimisă pe mail;

Destinatari ai pachetului – categoriile de persoane care pot beneficia de pachetul ales.

13.5 Plata serviciilor de mai sus va fi efectuată exclusiv prin intermediul debitării recurente în urma indicațiilor clientului.

13.6 În situația în care clientul va face downgrade la abonamentul ales (schimbarea acestuia cu unul disponibil la un cost mai mic) sau nu mai plătește, acesta va avea la dispoziție un termen de 2 zile în care să steargă pozele adiționale pe care nu le dorește, conform pachetului de abonament ales. Dacă nu își îndeplinește obligația în două zile, ICONIS își rezervă dreptul să șteargă în mod aleatoriu pozele.

Prezentul document Termeni și Condiții de Utilizare ("Condiții generale de utilizare", Condițiile Generale" sau "Condițiile") reglementează accesarea sau utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor puse la dispoziție de SHOP MY CLOSET SRL ("www.ICONIS.ro"), societate cu datele de identificare de mai jos.

Reclamă plătită

Reclamă plătită

newsletter

Nu mai pierde nimic!

Înregistrează-te pentru a primi newsletter-ul ICONIS și vei fi mereu informat despre produse noi și campaniile de promoție!